Vergoeding

 

Als natuurgeneeskundige ben ik aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze; VBAG, onder licentienummer 2.050804A (A licentie) – en als A – therapeut ingeschreven in RBCZ en TCZ. Aangesloten bij het SKAG.

Ik werk conform de nieuwe AVG Privacy wetgevingen

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels van zorgverzekeraars veranderd en deze blijven veranderen.
Voor consumenten is het hierdoor onduidelijker geworden welke zorg wel en welke niet vergoed wordt. Tot 2017 werd ik door 90% van de zorgverzekeraars vergoed. Dat is nu niet meer zo.

***  Overstappen moet voor eind december. Niet meer zoals in het verleden voor eind Januari.

2019 Volgens de op de website zorgverzekeraar vermelde voorwaarden.

Consult en therapieën vallen onder:

”Pakket aanvullende verzekering: Alternatieve geneeswijzen. Natuurgeneeskunde. Orthomoleculaire geneeswijzen.
Zorgverlener aangesloten bij VBAG met AGB code”

Lijst is gebaseerd op de laatste gegevens van de voorwaarden op de website van de div zorgverzekeraars. 12 December.

  • Ja – Zorgdirect – Zilveren Kruis Achmea – Menzis
  • Waarschijnlijk – Avero Achmea. Website geeft nog geen info. advies om klantenservice te bellen.
  • Nee – Bij zorgverzekeraars VGZ, IZA, IZZ, Bewuzt, ZEKUR, United Consumers,  en UMC dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat is niet zo.
  • Nee – CZ en de daaronder vallende – Delta Loyd – Ohra – PNO
  • Nee – De Amersfoortse, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts.
  • Voor alle zekerheid is het altijd verstandig het zelf na te vragen of op te zoeken bij uw zorgverzekeraar.

Op Zorgwijzer. Vergoedingen Natuurgeneeskunde. een overzicht van hoogte vergoedingen met uitleg .

2019
Zojuist heeft CZ bekend gemaakt dat zij de vergoeding voor een groot aantal 
behandelwijzen uit het aanvullende pakket – alternatieve geneeswijzen- zullen schrappen. 

Het gaat onder meer om ayurvedische geneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde, Chinese kruiden geneeskunde, TCM, mesologie en cranio sacraal therapie, energetische therapie, speltherapie, psychomotorische kindertherapie en neuromusculaire therapie enz

Het overkoepelend orgaan RBCZ en het NIBIG en de diverse beroeps verenigingen zoals het VBAG hebben hiertegen al protest aangetekend.

Bekijk hier de petitie. Ze is getekend door 27.000 leden en is 30 nov aangeboden.

Hierbij het antwoord van. CZ.
Petitie levert geen wijziging in vergoedingen beleid CZ
Voor het CZ-beleid van 2019 is geen verandering te verwachten en voor het vergoedingenbeleid voor 2020 blijven de overkoepelende organen SBCZ, KAB en RBCZ in gesprek

Het besluit van CZ is niet alleen gebaseerd op het onderzoek, maar ook op interne cijfers van CZ en het feit dat men wil luisteren naar voor en tegenstanders van alternatieve geneeswijzen en de behoefte van hun verzekerden.

CZ wil in gesprek blijven en de relatie herstellen. Zij benadrukken dat ze de kwaliteit van de getroffen therapeuten niet in twijfel trekken en dit ook niet de reden is dat men niet meer vergoed wordt.


 2018 Volgens de op de website zorgverzekeraar vermelde voorwaarden.

Consult en therapieën vallen onder:

”Pakket aanvullende verzekering: Alternatieve geneeswijzen. zorgverlener aangesloten bij VBAG”.


  • Ja – Zorgdirect –  CZ – Delta Loyd – Ohra –Menzis
  • Nee – Bij zorgverzekeraars VGZ, IZA, IZZ, Bewuzt, ZEKUR, United Consumers,  en UMC dient de zorgverlener (therapeut) vermeld te zijn in Vergelijk & Kies om voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat is niet zo.
  • Nee – De Amersfoortse, DSW, Stad Holland en Zorg en Zekerheid: natuurgeneeskundige therapie wordt alleen vergoed voor de kosten van een consult bij een arts.
  • Voor alle zekerheid is het altijd verstandig het zelf na te vragen of op te zoeken bij uw zorgverzekeraar.

Kosten van consult en behandeling: Een eerste consult/behandeling vraagt 45 tot 90 minuten, afhankelijk van uw hulpvraag, maar bij een eerste contact kan ik u wel een indicatie geven.

Kosten voor een consult en behandeling worden berekend aan de hand van de tijdduur. Daarbij zal ik altijd mijn uiterste best doen de juiste balans te vinden tussen een optimale behandeling in de kortst mogelijke tijd.
Het tarief is € 55,– per uur.

Bij gecompliceerdere ziektebeelden zal ik u, ter voorbereiding op onze afspraak, ook vragen om een vragenlijstje in te vullen. De duur van vervolg afspraken hangt af van de gekozen behandelwijze.

In verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen, de beroepscode en de Klacht en tuchtregeling van de V.B.A.G/RBCZ. Aangesloten bij de geschillencommissie  SCAG