Algemene leveringsvoorwaarden

 

Deze voorwaarden gelden voor zakelijke transacties tussen de firma Essential Elements hierna genoemd E.E en de huurder of koper.
Uw privacy is gewaarborgd.
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt en dat de cookies die op deze site gebruikt worden alleen dienen voor de verwerking van uw order. We werken conform de nieuwe AVG Privacy wetgeving.

Het tot stand komen van een overeenkomst.

1- De overeenkomst is gesloten wanneer E.E de bestelling accepteert. De overeenkomst geldt onder voorbehoud dat de artikelen beschikbaar zijn.
2 – E.E zal de bestelde goederen aan het door u opgegeven adres sturen.
3 – E.E heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren.
4 – De levering geschiedt tegen overeengekomen kosten. Alle risico’s gaan over op u, de koper, op het tijdstip dat de goederen door het aangegeven vervoersbedrijf zijn afgeleverd.

5 – Voor mogelijke fouten op de website of in de software is E.E niet aansprakelijk en zal in een dergelijk geval een nieuwe offerte uitbrengen.

6- In alle overige bepalingen en conflicten bepaalt E.E

Eigendomsvoorbehoud.

7- Alle goederen blijven eigendom van E.E tot volledige betaling heeft plaats gevonden.

Annulering

8 – U hebt als consument een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na de aankoopdatum. U hebt het recht zonder opgaaf van reden uw bestelling te annuleren.
Dit kan telefonisch, schriftelijk, per email of brief binnen 14 dagen na uw bestelling of ontvangst van de goederen of door de goederen compleet en in ongebruikte en originele staat terug te sturen binnen de daarvoor geldende tijdlimiet van 14 dagen.

9 – E.E verwacht dat u tijdens de bedenktijd zorgvuldig zult omgaan met het product en de verpakking en dat u het product slechts zoverre uitpakt om te kunnen beoordelen of u het product wilt houden.

10- Het product mag niet worden gebruikt. Uitzondering hierop is de koop/huur mogelijkheid van de Lasers en de dubbele infrarood deken. (zie 20)

10A- Om hygiënische redenen kunnen producten zoals ontgifting pleisters, geopende supplementen, cremes en huidproducten niet worden teruggenomen.

11 – Wanneer u besluit dat u het product wilt retourneren, laat ons dat weten voordat u het terug stuurt.

12 – Besluit u te annuleren nadat u bericht heeft gehad dat uw bestelling onderweg is maar voordat de bestelling is geleverd: Dan kunt u de bestelling actief weigeren. U geeft dan aan de postbode door dat u het pakket niet wilt hebben. Nadat wij het pakket retour hebben ontvangen, nemen we contact met u op. Het annuleren of actief weigeren van een bestelling is kosteloos. Laat ons wel weten dat u de bestelling heeft geweigerd.

13 – Kosten van terugsturen naar E.E zijn altijd voor rekening van de koper. Nadat u ons heeft laten weten dat u goederen wilt retourneren en we uw bericht hebben bevestigd, heeft u nog een week om ze terug te sturen. Ontvangen we de goederen op tijd dan ontvangt u het aankoopbedrag, min de door ons gemaakte verzendkosten (naar en van de klant) binnen uiterlijk één week terug.
Het is aan u, de koper, de tijdige retourzending te bewijzen. Bewaar daarom uw track en trace code goed.
Ontvangen we de goederen niet binnen de afgesproken tijd dan gaan we ervan uit dat u de goederen wilt houden en zullen we de retourzending niet meer accepteren.

14 – Goederen die gebruikt zijn of zonder de originele verpakking kunnen wij niet terugnemen behalve wanneer er bij het artikel apart staat aangegeven dat voor dit artikel een proefperiode van toepassing is.

De originele verpakking en de meegeleverde gebruiksaanwijzing moeten altijd zover dat mogelijk is in orde zijn.

15- Wanneer de goederen of de speciale verpakking van het product beschadigd zijn worden hiervoor kosten in rekening gebracht of van de al betaalde verkoopprijs vóór terugbetaling afgetrokken.

Retourzending naar:
Essential Elements. J van der Bolt – St Jansstraat 63 – 5046EE- Tilburg

Afhalen of terugbrengen
16 – Het is mogelijk om op afspraak uw bestelling op te halen of terug te brengen in Tilburg

Prijzen
17 – Alle genoemde prijzen zijn inclusief het in Nederland geldende btw tarief van 6% of 21% en excl. verzendkosten. (behalve als het anders is aangegeven).

Bestellingen naar het buitenland worden met hetzelfde BTW tarief belast. Heeft u recht op teruggave BTW dat kunt u dat via uw BTW aangifte verrekenen.

Betalingsvoorwaarden

18 – We bieden de volgende betalingsmogelijkheden.

A- Bij vooruitbetaling. U ontvangt een factuur per email. Na ontvangst betaling wordt de volgende werkdag verstuurd.

B Een bankbetaling via Molly of PayPal. Bij verzending ontvangt u een email met een track en trace code. De goederen worden zonder tegenbericht binnen enkele werkdagen na ontvangst betaling verzonden.

Betreft alleen de Earlaser

19 – Wanneer u na de huurperiode de rekening die u ontvangen heeft voor het resterende bedrag niet tijdig betaald zijn wij gerechtigd hiervoor administratiekosten in rekening te brengen. Alle kosten die door ons gemaakt moeten worden om een nalatige betaling door derden te late innen worden altijd doorberekend.

Betreft alleen de infrarood dekens.

20- Heeft u de deken uitgeprobeerd maar besloten hem niet te houden dan geldt dit als één of twee weken huur. (zie FAQ) Na overleg met ons stuurt u de deken terug en u ontvangt de aankooprijs min de huurprijs en eventuele kosten terug. Wanneer u met PayPal heeft betaald zijn er betalingskosten ingehouden op het door ons ontvangen bedrag. Deze worden alleen in deze situatie ook in mindering gebracht.

Garantie – reparatie

21 – Kosten veroorzaakt door fouten, verkeerd verzonden goederen of het verzenden van vervangende producten die onder de garantie periode vallen zijn voor rekening van E.E

22- Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie zoals door de fabrikant beschreven in de bijgeleverde documentatie en zoals bij de producten vermeld staat. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product.

23 – Wanneer het product niet meer onder de fabrieksgarantie valt zullen wij proberen een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor het probleem. Dit kan vervanging of reparatie van een onderdeel zijn of in bepaalde gevallen een nieuw exemplaar met korting.

Wettelijke aansprakelijkheid 

24 – Voor schades direct of indirect zijn wij alleen aansprakelijk indien voorbedacht of grof verwijtbare handelingen aantoonbaar zijn.
25- Onze informatie vervangt in geen enkel geval de noodzaak tot het consulteren van een arts of behandeling door daarvoor opgeleide artsen of therapeuten.
26- Alle tekst, foto’s, en geluidopnamen zijn copyright © door DisMark GmbH of anderen en mogen zonder toestemming niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Earlaser®, is een wereldwijd beschermd trademark.