Wat is het verschil tussen Led-licht en Laser-licht

 

 

Wat is het verschil tussen Led-licht en Laser-licht

Laser licht is coherent. Led licht is niet-coherent
Dit zijn de verschillen:

Gewoon licht is doorgaans niet-coherent. Dat betekent dat de kleine lichtpartikeltjes (fotonen) zich naar alle kanten verspreiden. Daardoor kan een klein lampje al een hele ruimte verlichten.

LED is ook een vorm van niet-coherent licht. Een LED is een silicone microchip waarin een grondsubstantie zorgt voor een bepaald kleur dat uitgestuurd wordt bij een verbinding met elektriciteit. LEDs worden tegenwoordig overal in het dagelijkse leven gebruikt.
Een voordeel is dat ze niet opwarmen en weinig elektriciteit verbruiken. In de medisch-esthetische wereld zijn deze LEDs veel krachtiger dan die uit het dagelijkse leven, waardoor onze huidcellen het licht opnemen en er een positieve reactie in teweeg gebracht wordt.

Lasers vallen onder de noemer coherent licht, wat betekent dat het licht zich niet verspreidt, maar samengehouden wordt en dus gefocust is. Het licht van een laser gaat dus recht op zijn doel af, waardoor de kracht ervan niet verloren gaat in de ruimtelijke omgeving. Lasers worden geproduceerd in verschillende vormen en met verschillende sterktes. Dit varieert van een laser-aanwijspen tot lasers die gebruikt worden om mee te snijden in de medische chirurgie.

De lasers in Essential Elements webshop zijn z.g Low Level Lasers, Lage intensiteit lasers. Omdat deze lasers gefocust zijn dankzij de coherentie, penetreren ze gemakkelijk in het weefsel. Toch zijn deze in volstrekt onschadelijk voor de huid. Deze soort lasers wordt vaak ook ‘coldlaser’ genoemd omdat de huid nauwelijks opwarmt bij een LLLT.
Bij LED (niet-coherent) daarentegen, gaat een deel van de energie verloren in de ruimtelijke omgeving waardoor het weefsel slechts een deel van het licht ontvangt. Een LED behandeling duurt dan ook langer dan een laserbehandeling.

Het belangrijkste verschil is daarom dat LED oppervlakkiger werkt dan laser. Terwijl er met LED vooral langere en meerdere behandelingen nodig zijn, is dat bij lasers korter.